Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R285979

OBCHODNÉ MENO: SLOVAKIA TRADE PB, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 39415/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlohovská cesta 423, Názov obce: Nemčice, PSČ: 955 01 

IČO: 48 312 207

DEŇ ZÁPISU: 12.09.2015

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti cestnej dopravy

5. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

6. Prípravné práce k realizácii stavby

7. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

8. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

9. Prenájom hnuteľných vecí

10. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

11. Podnikanie v poľnohospodárskej výrobe a v lesníctve, vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov na účely spracovania a ďalšieho predaja

12. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

13. Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve

14. Spracovanie a konzervovanie, zemiakov, ovocia a zeleniny

15. Výroba strojov pre hospodárske odvetvia

16. Výkon povolania prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy s počtom vozidiel 3

17. Medzinárodná preprava tovaru po ceste v prenájme alebo za úhradu

18. Kuriérske služby

19. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

20. Výroba skla, výrobkov zo skla a ich úprava

21. Výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov

22. Výroba a hutnícke spracovanie kovov

23. Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Peter Pavlina, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Krušovská 1556/64, Názov obce: Topoľčany, PSČ: 955 01 , Dátum narodenia: 04.01.1982, Deň vzniku funkcie: 23.09.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ spoločnosti samostatne a neobmedzene. Konateľ sa podpisuje v mene spoločnosti tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis spolu s uvedením funkcie – konateľ.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Peter Pavlina, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Krušovská 1556/64, Názov obce: Topoľčany, PSČ: 955 01 , Dátum narodenia: 04.01.1982

Výška vkladu:  100 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia:  100 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   100 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   100 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1