Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R285985

OBCHODNÉ MENO: TIMO ŠURANY, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 13711/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): MDŽ 1835/10, Názov obce: Šurany, PSČ: 942 01 

IČO: 36 551 449

DEŇ ZÁPISU: 25.02.2003

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. cestná osobná doprava (celková obsaditeľnosť do 9 osôb vrátane vodiča)

2. nákladná cestná doprava s vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

3. reklamné činnosti

4. prevádzkovanie dopravnej zdravotnej služby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ivan Timoránsky, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): MDŽ 1835/10, Názov obce: Šurany, PSČ: 942 01 , Dátum narodenia: 05.05.1963, Deň vzniku funkcie: 25.02.2003

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Menom spoločnosti koná konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ivan Timoránsky, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): MDŽ 1835/10, Názov obce: Šurany, PSČ: 942 01 , Dátum narodenia: 05.05.1963

Výška vkladu: 6 639,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou dňa 31.1.2003 podľa §§ 56 - 75 a §§ 105 - 153 zák. č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov.

2. Spoločenská zmluva bola menená dodatkom č. 1 zo dňa 4.4.2003. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 4.4.2003.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1