Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R285975

OBCHODNÉ MENO: Robot-X Slovakia s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 21359/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ul. gen. Klapku 3181/37, Názov obce: Komárno, PSČ: 945 01 

IČO: 43 904 301

DEŇ ZÁPISU: 10.01.2008

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. inžinierska činnosť a súvisiace technické poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti

2. poradenská služba a dodávanie programového vybavenia počítača (software)

3. výroba zdvíhacích a manipulačných zariadení

4. výroba zariadení pre riadenie priemyselných procesov

5. výskum a vývoj v oblasti technických vied

6. prenájom motorových vozidiel, strojov, prístrojov, zariadení

7. automatizované spracovanie dát

8. oprava a údržba kancelárskych elektrických strojov a prístrojov

9. montáž, rekonštrukcia a údržba elektrických zariadení

10. kúpa tovarov za účelom ich ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti

11. administratívne, kancelárske a sekretárske služby

12. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu v rozsahu voľných živností

13. zhotovovanie jednoduchých kovových konštrukcií a výrobkov z kovu

14. mechanická úprava kovov a plechov

15. výmena jednoduchých mechanických častí strojov podľa odporučenia výrobcu

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Gábor Zoltán Kovács, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sárgarigó utca 8., Názov obce: Göd, PSČ: 2131 , Štát: Maďarsko , Dátum narodenia: 02.05.1981, Deň vzniku funkcie: 10.01.2008

Meno a priezvisko: István Mészáros, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Határ út 48., Názov obce: Sződliget, PSČ: 2133 , Štát: Maďarsko , Dátum narodenia: 07.03.1979, Deň vzniku funkcie: 10.01.2008

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konatelia konajú v mene spoločnosti každý samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Gábor Zoltán Kovács, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sárgarigó utca 8., Názov obce: Göd, PSČ: 2131 , Štát: Maďarsko , Dátum narodenia: 02.05.1981

Výška vkladu: 3 984,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 3 984,000000 EUR

Meno a priezvisko: István Mészáros, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Határ út 48., Názov obce: Sződliget, PSČ: 2133 , Štát: Maďarsko , Dátum narodenia: 07.03.1979

Výška vkladu: 3 984,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 3 984,000000 EUR

Meno a priezvisko: Gergely Lőrincz, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hullám utca 9., Názov obce: Balatonfűző, PSČ: 8175 , Štát: Maďarsko , Dátum narodenia: 28.01.1980

Výška vkladu: 1 992,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 1 992,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  9 960,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  9 960,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1