Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R285976

OBCHODNÉ MENO: RO-Truck, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 21473/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Komenského 18/5, Názov obce: Komárno, PSČ: 945 01 

IČO: 43 941 699

DEŇ ZÁPISU: 26.01.2008

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti (veľkoobchod)

2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod)

3. sprostredkovanie dopravy a obchodu

4. reklamná a propagačná činnosť, marketing a inzertná činnosť

5. faktoring a forfaiting

6. podnikateľské, organizačné a ekonomické poradenstvo

7. prenájom strojov, zariadení, prístrojov, automobilov, iných dopravných prostriedkov, potrieb pre domácnosť a tovaru osobnej potreby

8. prieskum trhu a verejnej mienky

9. prípravné práce k realizácii stavby

10. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

11. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

12. poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

13. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

14. čistiace a upratovacie služby

15. správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu maliarskych prác, sklenárskych prác, upratovacích prác

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Róbert Talabér, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Munkás utca 21, Názov obce: Győr, PSČ: 9027 , Štát: Maďarsko , Dátum narodenia: 16.09.1976, Deň vzniku funkcie: 26.01.2008

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Róbert Talabér, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Munkás utca 21, Názov obce: Győr, PSČ: 9027 , Štát: Maďarsko , Dátum narodenia: 16.09.1976

Výška vkladu: 6 639,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1