Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R285968

OBCHODNÉ MENO: NIREAL, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 19826/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Čajkovského 2, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 11 

IČO: 36 769 321

DEŇ ZÁPISU: 26.04.2007

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod ) v rozsahu voľných živností

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) v rozsahu voľných živností

3. sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti

4. prevádzkovanie garáží alebo odstavných plôch pre motorové vozidlá, ak garáže, prípadne odstavné plochy slúžia na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti

5. podnikateľské poradenstvo v oblasti obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľných živností

6. reklamná a propagačná činnosť

7. ubytovacie služby bez prevádzkovania pohostinskej činnosti

8. Čistiace a upratovacie služby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Martin Jalkoczy, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ivanská cesta 15, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 04 , Dátum narodenia: 16.01.1980, Deň vzniku funkcie: 20.07.2016

Meno a priezvisko: Maribel De Guzman, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ivanská cesta 15, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 04 , Dátum narodenia: 10.09.1965, Deň vzniku funkcie: 30.09.2022

Meno a priezvisko: Lina Guma Granada, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ivanská cesta 15, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 04 , Dátum narodenia: 07.11.1973, Deň vzniku funkcie: 30.09.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ Martin Jalkoczy koná v mene spoločnosti samostatne. Ostatní konatelia konajú v mene spoločnosti vždy spolu s konateľom Martinom Jalkoczym. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí každý konateľ k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Martin Jalkoczy, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ivanská cesta 15, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 04 , Dátum narodenia: 16.01.1980

Výška vkladu: 5 312,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 312,000000 EUR

Obchodné meno/názov: Desio s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ivánska cesta 15, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 04 , IČO 47 240 601

Výška vkladu: 1 328,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 1 328,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1