Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R285969

OBCHODNÉ MENO: PAMARC s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 33047/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lehota 222, Názov obce: Lehota, PSČ: 951 36 

IČO: 46 869 794

DEŇ ZÁPISU: 14.11.2012

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

3. sťahovacie služby

4. kurierske služby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ivana Petríková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lehota 222, Názov obce: Lehota, PSČ: 951 36 , Dátum narodenia: 14.12.1974, Deň vzniku funkcie: 14.11.2012

Meno a priezvisko: Marián Petrík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lehota 222, Názov obce: Lehota, PSČ: 951 36 , Dátum narodenia: 25.03.1972, Deň vzniku funkcie: 14.11.2012

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ivana Petríková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lehota 222, Názov obce: Lehota, PSČ: 951 36 , Dátum narodenia: 14.12.1974

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: Marián Petrík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lehota 222, Názov obce: Lehota, PSČ: 951 36 , Dátum narodenia: 25.03.1972

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1