Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R285972

OBCHODNÉ MENO: Profor Services s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 54752/N

SÍDLO:  Názov obce: Farná 54, PSČ: 935 66 

IČO: 53 870 948

DEŇ ZÁPISU: 23.06.2021

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

3. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

4. Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba

5. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

6. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

7. Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu

8. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

9. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave

10. Výroba potravinárskych výrobkov

11. Výroba nápojov

12. Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva

13. Výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky

14. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

15. Prípravné práce k realizácii stavby

16. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

17. Sťahovacie služby

18. Kuriérske služby

19. Služby požičovní

20. Prenájom hnuteľných vecí

21. Čistiace a upratovacie služby

22. Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Róbert Horňák, Bydlisko: Názov obce: Farná 54, PSČ: 935 66 , Dátum narodenia: 19.08.1990, Deň vzniku funkcie: 23.06.2021

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Róbert Horňák, Bydlisko: Názov obce: Farná 54, PSČ: 935 66 , Dátum narodenia: 19.08.1990

Výška vkladu: 9 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 9 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  9 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  9 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1