Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R285964

OBCHODNÉ MENO: MSFOOD s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 47924/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Saratovská 2986/79, Názov obce: Levice, PSČ: 934 05 

IČO: 52 306 046

DEŇ ZÁPISU: 30.03.2019

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

2. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

3. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

4. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

5. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

6. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

7. Administratívne služby

8. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

9. Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach

10. Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál určených na priamu spotrebu mimo prevádzkových priestorov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Miloš Szalay, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Saratovská 2986/79, Názov obce: Levice, PSČ: 934 05 , Dátum narodenia: 01.07.1979, Deň vzniku funkcie: 30.03.2019

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje každý konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Miloš Szalay, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Saratovská 2986/79, Názov obce: Levice, PSČ: 934 05 , Dátum narodenia: 01.07.1979

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1