Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R285958

OBCHODNÉ MENO: MAREK Róbert, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 23525/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hurbanova 933, Názov obce: Vráble, PSČ: 952 01 

IČO: 44 488 157

DEŇ ZÁPISU: 25.11.2008

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby

3. montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - elektrických

4. projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

5. informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly

6. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

7. faktoring a forfaiting

8. finančný leasing

9. prenájom hnuteľných vecí

10. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

11. skladovanie

12. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

13. nepravidelná osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktoré majú okrem miesta pre vodiča najviac 8 miest na sedenie

14. opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení - elektrických

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Róbert Marek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Žitava 1402/17, Názov obce: Vráble, PSČ: 952 01 , Dátum narodenia: 13.08.1968, Deň vzniku funkcie: 25.11.2008

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná za spoločnosť samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Róbert Marek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Žitava 1402/17, Názov obce: Vráble, PSČ: 952 01 , Dátum narodenia: 13.08.1968

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1