Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R285957

OBCHODNÉ MENO: Machinery Trade, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 17869/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kvetná 1236/39, Názov obce: Levice, PSČ: 934 01 

IČO: 36 286 745

DEŇ ZÁPISU: 17.03.2006

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti

2. veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby, služieb a dopravy v rozsahu voľných živností

4. poradenská, koordinačná a konzultačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti

5. prenájom strojov, prístrojov, dopravných prostriedkov a mechanizmov v rozsahu voľnej živnosti

6. výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied, humanitných a spoločenských vied, prieskum trhu a verejnej mienky

7. vyhotovovanie filmov a videozáznamov

8. vedenie účtovníctva

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: István Ferenc Balogh, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ér u. 1, Názov obce: Nyíregyháza, PSČ: 4400 , Štát: Maďarsko , Dátum narodenia: 08.04.1977, Deň vzniku funkcie: 10.09.2018

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná každý konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: István Ferenc Balogh, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ér u. 1, Názov obce: Nyíregyháza, PSČ: 4400 , Štát: Maďarsko , Dátum narodenia: 08.04.1977

Výška vkladu: 6 640,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 640,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1