Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R285963

OBCHODNÉ MENO: MOVOS, spol. s r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 1538/N

SÍDLO:  Názov obce: Rišňovce 741, PSČ: 951 21 

IČO: 34 125 108

DEŇ ZÁPISU: 25.07.1995

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - poľnohospodárska výroba rastlinná a živočíšna

2. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod v rozsahu voľných živností/

3. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod v rozsahu voľných živností/

4. - sprostredkovateľská činnosť

5. - podnikateľské poradenstvo v oblasti poľnohospodárstva a živočíšnej výroby

6. - cestná nákladná doprava

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Jozef Rolinec, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zvolenská 16, Názov obce: Nitra, Dátum narodenia: 13.07.1959, Deň vzniku funkcie: 21.10.2002

Meno a priezvisko: Antony Yves Marie Guillaume, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ondrejovce 246, Názov obce: Ondrejovce, PSČ: 935 51 , Dátum narodenia: 11.07.1976, Deň vzniku funkcie: 12.03.2018

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Spoločnosť zastupuje každý z konateľov samostatne.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: AF-Farm s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ondrejovce 246, Názov obce: Ondrejovce, PSČ: 935 51 , IČO 51 163 896

Výška vkladu: 23 024,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 23 024,000000 EUR

Meno a priezvisko: Jozef Rolinec, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zvolenská 16, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 11 , Dátum narodenia: 13.07.1959

Výška vkladu: 22 122,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 22 122,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  45 146,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  45 146,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 18.5.1995 a jej dodatku č. 1 zo dňa 19.6.1995 v súlade s ustanovením §§ 56 - 75, § 105 a nasl. Obch. zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov. Stary spis: S.r.o. 4247

2. Spoločenská zmluva bola zmenená Dodatkom č. 2 zo dňa 13.03.1996. Stary spis: S.r.o. 4247

3. Spoločenská zmluva bola zmenená Dodatkom č.3 zo dňa 11.12.1996. Spoločenská zmluva bola zmenená Dodatkom č.4 zo dňa 16.07.1998. Právne pomery spoločnosti boli dané do súladu so zákonom NR SR č. 11/1998 Z.z..

4. Zánik funkcie konateľa Ing. Miroslava Pargáča dňom 21.10.2002. Dodatok č. 5 zo dňa 17.12.2002 k spoločenskej zmluve.

5. Zmluvou o zlúčení spoločnosti zo dňa 22.10.2003 došlo k zlúčeniu zrušenej spoločnosti MOVOS PLUS, spol. s r.o., Priemyselná 4, Nitra; IČO: 36 531 596 so spoločnosťou MOVOS, spol. s r.o. Chrenovská 14, Nitra; IČO: 34 125 108, ktorá sa stáva jej právnym nástupcom.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1