Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R285965

OBCHODNÉ MENO: MWH s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 28646/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Staničná 502, Názov obce: Vráble, PSČ: 952 01 

IČO: 35 730 480

DEŇ ZÁPISU: 20.10.1997

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

2. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti,

3. - sprostredkovanie predaja a kúpy nehnuteľností,

4. výroba jednotlivých dielcov pre stavbu prefabrikovaných domov,

5. prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti,

6. prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb,

7. skladovanie tovaru v rozsahu voľnej živnosti,

8. upratovacie práce,

9. výroba elektomotorov, rozvádzačov, káblov a batérií,

10. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

11. výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Reinhard Hessel, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Podháj 133, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 03 , Dátum narodenia: 01.01.1947, Deň vzniku funkcie: 26.07.2017

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti konajú konatelia, každý samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí konateľ svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Reinhard Hessel, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Podháj 133, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 03 , Dátum narodenia: 01.01.1947

Výška vkladu: 4 481 180,000000 EUR, Rozsah splatenia: 4 481 180,000000 EUR

Meno a priezvisko: Zuzana Hesselová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Podháj 133, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 03 , Dátum narodenia: 29.11.1954

Výška vkladu:  970 298,000000 EUR, Rozsah splatenia:  970 298,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 451 478,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 451 478,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 30.9.1997 v zmysle ust. §§ 93 a nasl. Zák.č. 513/91 Zb. Stary spis: Sr 805

2. - Zriadenie záložného práva na celý obchodný podiel komanditistu HEFRA, spol. s r.o., Bratislava na spoločnosti na základe §-u 4 Zmluvy o založení obchodného podielu a zriadení predkupného práva na obchodný podiel v prospech záložného veriteľa zo dňa 30.11.2000 v prospech PK Bau Elemente AG so sídlom Barerstrasse 76b, CH-6302, Zug, Švajčiarsko. - Zriadenie predkupného práva na celý obchodný podiel komanditistu HEFRA, spol. s r.o., Bratislava na spoločnosti na základe §-u 5 Zmluvy o založení obchodného podielu a zriadení predkupného práva na obchodný podiel v prospech záložného veriteľa zo dňa 30.11.2000 v prospech PK Bau Elemente AG so sídlom Barerstrasse 76b, CH-6302, Zug, Švajčiarsko.

3. Notárska zápisnica Nz 568/01 spísaná dňa 5.12.2001 notárom JUDr. Kováčom, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bol schválený prevod obchodného podielu. Complex Holding AG, 40.000.000,- Sk ako komplementár, splatené ako peňažný vklad v deň podpisu spoločenskej zmluvy PK Bau Elemente AG, 135.000.000,- Sk ako komanditista, splatené ako nepeňažný vklad v deň podpisu

4. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 01.12.2008.

5. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 06.04.2009. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 13.07.2009.

6. Zmena právnej formy z komanditnej spoločnosť MWH k.s. na spoločnosť s ručením obmedzeným MWH s. r. o.

7. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 18.01.2011.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1