Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R285959

OBCHODNÉ MENO: MARIDOM, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 10394/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Svodov 59, Názov obce: Želiezovce, PSČ: 937 01 

IČO: 36 521 710

DEŇ ZÁPISU: 15.07.1997

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností

2. - veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností

3. - sprostredkovateľská činnosť

4. - reklamná a propagačná činnosť

5. - výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov

6. - elektroinštalatérstvo

7. - staviteľ-vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok

8. - vykonávanie bytových a občianskych stavieb

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Dominika Búriová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Svodov 59, Názov obce: Želiezovce, PSČ: 937 01 , Dátum narodenia: 23.11.1992, Deň vzniku funkcie: 06.07.2017

Meno a priezvisko: Mária Búriová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Svodov 59, Názov obce: Želiezovce, PSČ: 937 01 , Dátum narodenia: 24.03.1966, Deň vzniku funkcie: 06.07.2017

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Menom spoločnosti koná konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Dominika Búriová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Svodov 59, Názov obce: Želiezovce, PSČ: 937 01 , Dátum narodenia: 23.11.1992

Výška vkladu:  750,000000 EUR, Rozsah splatenia:  750,000000 EUR

Meno a priezvisko: Mária Búriová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Svodov 59, Názov obce: Želiezovce, PSČ: 937 01 , Dátum narodenia: 24.03.1966

Výška vkladu: 7 384,000000 EUR, Rozsah splatenia: 7 384,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  8 134,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  8 134,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 14.5.1997 v súlade s §§ 56 - 75 a §§ 105 - 153 zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

2. Spoločenská zmluva bola zmenená Dodatkom č.1 zo dňa 21.11.1997.

3. Dodatok č. 2 zo dňa 4.8.1998 k spoločenskej zmluve, ktorým bola spoločenská zmluva daná do súladu so zák. č. 11/1998 Z.z.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1