Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R285947

OBCHODNÉ MENO: Ing. Dobrovolná FIRST s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 2365/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): ul.Kpt.Nálepku 75, Názov obce: Levice, PSČ: 934 01 

IČO: 34 142 681

DEŇ ZÁPISU: 26.06.1996

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - poskytovanie pohostinských služieb

2. - maloobchod, veľkoobchod, sprostredkovanie v rámci voľných ohlasovaných živností

3. - prevádzka autokempingov a požičovňa športových potrieb

4. - usporadúvanie kultúrnych podujatí

5. - ubytovacie služby

6. vedenie účtovníctva

7. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

8. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Zuzana Dobrovolná, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ul. kpt. J. Nálepku 1629/75, Názov obce: Levice, PSČ: 934 01 , Dátum narodenia: 20.07.1963, Deň vzniku funkcie: 01.04.1999

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Menom spoločnosti koná každý konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Zuzana Dobrovolná, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ul. kpt. J. Nálepku 1629/75, Názov obce: Levice, PSČ: 934 01 , Dátum narodenia: 20.07.1963

Výška vkladu: 6 640,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 640,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 28.03.1996 a jej Dodatkom č. 1 zo dňa 11.06.1996 podľa §§ 56 až 75 a §§ 105 až 153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Stary spis: S.r.o. 6539

2. Ing. Ivanovi Dobrovolnému zanikla funkcia konateľa dňom 1.4.1999. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 21.12.1999. Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 16.12.2003.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1