Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R285949

OBCHODNÉ MENO: JASMIN F&X, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 29364/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Saratovská 2929/3, Názov obce: Levice, PSČ: 934 05 

IČO: 46 232 761

DEŇ ZÁPISU: 30.06.2011

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

3. Čistiace a upratovacie služby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Zhufeng Zhan, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Saratovská 2929/3, Názov obce: Levice, PSČ: 934 05 , Dátum narodenia: 18.01.1965, Deň vzniku funkcie: 30.06.2011

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Menom spoločnosti koná konateľ samostatne. Konateľ podpisuje tak, že k svojmu napísanému alebo vytlačenému menu a priezvisku a funkcii pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Zhufeng Zhan, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Saratovská 2929/3, Názov obce: Levice, PSČ: 934 05 , Dátum narodenia: 18.01.1965

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1