Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R285955

OBCHODNÉ MENO: Lýdia Deglovič s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 54779/N

SÍDLO:  Názov obce: Golianovo 700, PSČ: 951 08 

IČO: 53 883 713

DEŇ ZÁPISU: 26.06.2021

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

2. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

3. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

4. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

5. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

6. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

7. Prenájom hnuteľných vecí

8. Administratívne služby

9. Fotografické služby

10. Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok

11. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

12. Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly

13. Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok

14. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

15. Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach

16. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Lýdia Deglovič, Bydlisko: Názov obce: Golianovo 700, PSČ: 951 08 , Dátum narodenia: 20.01.1971, Deň vzniku funkcie: 26.06.2021

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje každý konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Lýdia Deglovič, Bydlisko: Názov obce: Golianovo 700, PSČ: 951 08 , Dátum narodenia: 20.01.1971

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1