Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R285954

OBCHODNÉ MENO: LUMO, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 40883/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mjr. Gondu 16/36, Názov obce: Žemberovce, PSČ: 935 02 

IČO: 50 309 161

DEŇ ZÁPISU: 21.05.2016

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

5. Prenájom hnuteľných vecí

6. Reklamné a marketingové služby

7. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

8. Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu

9. Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely

10. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

11. Prípravné práce k realizácii stavby

12. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

13. Ubyovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok

14. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

15. Prevádzkovanie výdajne stravy

16. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

17. Prenájom hnuteľných vecí

18. Administratívne služby

19. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

20. Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

21. Výroba nápojov

22. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

23. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

24. Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

25. Finančný lízing

26. Faktoring a forgaiting

27. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

28. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied

29. Zámočníctvo

30. Výkon činnosti stavbyvedúceho

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Juraj Hazucha, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mládežnícka 159/3, Názov obce: Tlmače, PSČ: 935 21 , Dátum narodenia: 16.08.1979, Deň vzniku funkcie: 26.06.2019

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Juraj Hazucha, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mládežnícka 159/3, Názov obce: Tlmače, PSČ: 935 21 , Dátum narodenia: 16.08.1979

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1