Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R285941

OBCHODNÉ MENO: GEMMIFER s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 40141/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kamenica nad Hronom 535, Názov obce: Kamenica nad Hronom, PSČ: 943 65 

IČO: 50 165 674

DEŇ ZÁPISU: 09.02.2016

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Spracovanie prírodného medu

2. Spracovanie prírodného medu

3. Úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava

4. Spracovanie a konzervovanie zemiakov, ovocia a zeleniny

5. Spracovanie a úprava čaju a kávy

6. Výroba chuťových prísad a korenín

7. Výroba hotových jedál a polotovarov priemyselným spôsobom (konzervovanie)

8. Výroba kŕmnych zmesí

9. Výroba nápojov

10. Textilná výroba

11. Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva

12. Výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov, oprava, údržba, renovácia nábytku vrátane čalúnnictva

13. Výroba jednoduchých úžitkových výrobkov z dreva, slamy, šúpolia, prútia, korku

14. Polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín, písmomaliarstvo

15. Rozmnožovanie nahraných nosičov záznamu zvuku a obrazu so súhlasom autora

16. Výroba skla, výrobkov zo skla a ich úprava

17. Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom

18. Výroba jednoduchých výrobkov z kovu

19. Výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky

20. Výroba bižutérie a suvenírov

21. Výroba hudobných nástrojov

22. Poskytovanie prepravných služieb nemotorovými vozidlami

23. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

24. Skladovanie a uskladňovanie

25. Služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov

26. Počítačové služby

27. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

28. Reklamné a marketingové služby

29. Dizajnérske činnosti

30. Fotografické služby

31. Čistiace a upratovacie služby

32. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

33. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

34. Oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky

35. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

36. Keramická výroba

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Krisztián András Mihály, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kamenica nad Hronom 535, Názov obce: Kamenica nad Hronom, PSČ: 943 65 , Dátum narodenia: 06.01.1976, Deň vzniku funkcie: 09.02.2016

Meno a priezvisko: Silvia Novák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nová ulica 41, Názov obce: Štúrovo, PSČ: 943 01 , Dátum narodenia: 26.11.1975, Deň vzniku funkcie: 09.02.2016

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Samostatne

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Krisztián András Novák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kamenica nad Hronom 535, Názov obce: Kamenica nad Hronom, PSČ: 943 65 , Dátum narodenia: 06.01.1976

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: Silvia Novák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nová ulica 41, Názov obce: Štúrovo, PSČ: 943 01 , Dátum narodenia: 26.11.1975

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1