Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R285939

OBCHODNÉ MENO: Gateway Pharma s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 39564/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Komenského 18/5, Názov obce: Komárno, PSČ: 945 01 

IČO: 47 227 648

DEŇ ZÁPISU: 27.07.2013

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

4. výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied

5. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

6. reklamné a marketingové služby

7. prieskum trhu a verejnej mienky

8. veľkodistribúcia humánnych liekov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ágnes Krisztina Bey, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lomnici utca 10, Názov obce: Budapest 22, PSČ: 1221 , Štát: Maďarsko , Dátum narodenia: 08.05.1967, Deň vzniku funkcie: 27.07.2013

Meno a priezvisko: Andrea Juhász, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zähringer Str. 3, Názov obce: Bretten, PSČ: 75015 , Štát: Nemecká spolková republika , Dátum narodenia: 05.10.1969, Deň vzniku funkcie: 21.06.2017

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne a neobmedzene. Podpisovanie sa vykoná tak, že k napísanému obchodnému menu alebo pečiatke s obchodným menom pripojí konateľ svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ágnes Krisztina Bey, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lomnici utca 10, Názov obce: Budapest 22, PSČ: 1221 , Štát: Maďarsko , Dátum narodenia: 08.05.1967

Výška vkladu: 3 350,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 3 350,000000 EUR

Meno a priezvisko: Andrea Juhász, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zähringer Str. 3, Názov obce: Bretten, PSČ: 75015 , Štát: Nemecká spolková republika , Dátum narodenia: 05.10.1969

Výška vkladu: 1 650,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 1 650,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1