Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R285943

OBCHODNÉ MENO: HARMONIA Podunajsko, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 36035/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Košická 5/6, Názov obce: Komárno, PSČ: 945 01 

IČO: 47 543 582

DEŇ ZÁPISU: 26.11.2013

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

2. Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá

3. Spracovanie a konzervovanie, zemiakov, ovocia a zeleniny

4. Výroba chuťových prísad a korenín

5. Výroba nápojov

6. Textilná výroba

7. Odevná výroba

8. Výroba jednoduchých úžitkových výrobkov z dreva

9. Výroba výrobkov zo slamy, šúpolia, prútia, korku

10. Výroba mydla, parfumérskych a toaletných prípravkov

11. Výroba hračiek a hier

12. Výroba bižutérie a suvenírov

13. Výroba sviečok

14. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

15. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

16. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

17. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

18. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

19. Vydavateľská činnosť

20. Prenájom hnuteľných vecí

21. Administratívne služby

22. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

23. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

24. Odborná príprava v oblasti enviromentálneho manažérstva a auditu

25. Poskytovanie sociálnych služieb

26. Poskytovanie krátkodobej pomoci pri opatere detí a starších osôb

27. Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí

28. Reklamné a marketingové služby

29. Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied

30. Výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied

31. Prieskum trhu a verejnej mienky

32. Prekladateľské a tlmočnícke služby z/do jazyka nemeckého

33. Vyučovanie v odbore cudzích jazykov – jazyk nemecký

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Mgr. Klára Tóthová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Košická ulica 668/5, Názov obce: Komárno, PSČ: 945 01 , Dátum narodenia: 17.01.1970, Deň vzniku funkcie: 26.11.2013

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: samostatne

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Mgr. Klára Tóthová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Košická 668/5, Názov obce: Komárno, PSČ: 945 01 , Dátum narodenia: 17.01.1970

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1