Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R285946

OBCHODNÉ MENO: Indivizual, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 49792/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Streďanská 2617/39, Názov obce: Topoľčany, PSČ: 955 01 

IČO: 46 358 161

DEŇ ZÁPISU: 29.09.2011

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

2. reklamné a marketingové služby,

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,

4. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,

5. prenájom hnuteľných vecí,

6. údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

7. Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu.

8. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave.

9. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien.

10. Prípravné práce k realizácií stavby

11. Dokončovacie stavebné práce pri realizácií exteriérov a interiérov.

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Vojtech Emilo, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Streďanská 2617/39, Názov obce: Topoľčany, PSČ: 955 01 , Dátum narodenia: 31.08.1986, Deň vzniku funkcie: 17.01.2017

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná za spoločnosť samostatne tak, že k napísanému alebo vytlačenému menu spoločnosti pripojí svoj podpis, uvedený v podpisovom vzore.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Vojtech Emilo, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Streďanská 2617/39, Názov obce: Topoľčany, PSČ: 955 01 , Dátum narodenia: 31.08.1986

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 09.09.2011 v zmysle ust. § 105 - 153 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 25.11.2011 - tiež zmena obchodného mena na EXIM EQUIPMENT s. r. o.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1