Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R285942

OBCHODNÉ MENO: GRIFOS, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 11175/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Fraňa Mojtu 1, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01 

IČO: 36 529 389

DEŇ ZÁPISU: 05.10.1998

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - pozemné a inžinierske stavby

2. - vykonávanie inžinierskych stavieb (vrátane vybavenia sídliskových celkov)

3. - vykonávanie dopravných stavieb

4. - výroba stavebných materiálov

5. - podnikateľské poradenstvo v oblasti stavebníctva

6. - výkon činnosti stavbyvedúceho-pozemné stavby

7. - výkon činnosti stavebného dozoru-pozemné stavby

8. - inžinierska činnosť

9. - nákup a predaj nehnuteľností

10. - sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb

11. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod v rozsahu voľných živností/

12. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod v rozsahu voľných živností/

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Juraj Guzmický, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Čajkovského 13, Názov obce: Nitra, Dátum narodenia: 21.07.1954

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konať v mene spoločnosti je oprávnený samostatne konateľ.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Juraj Guzmický, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Čajkovského 13, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01 , Dátum narodenia: 21.07.1954

Výška vkladu: 6 639,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou dňa 28.7.1998 podľa §§ 56-75 a 105-153 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1