Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R285927

OBCHODNÉ MENO: EuPLANT, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 11322/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nábrežná 37, Názov obce: Nové Zámky, PSČ: 940 01 

IČO: 36 530 824

DEŇ ZÁPISU: 22.02.1999

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi-maloobchod v rozsahu voľných živností

2. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností-veľkoobchod v rozsahu voľných živností

3. - sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností

4. - poľnohospodárska výroba

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Karol Klucska, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nábrežná 37, Názov obce: Nové Zámky, Dátum narodenia: 12.10.1962

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Karol Klucska, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nábrežná 37, Názov obce: Nové Zámky, PSČ: 940 01 , Dátum narodenia: 12.10.1962

Výška vkladu:  996,000000 EUR, Rozsah splatenia:  996,000000 EUR

Meno a priezvisko: Arnold Tschida, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Krotzen 1, Názov obce: Apetlon, PSČ: 7143 , Štát: Rakúsko , Dátum narodenia: 08.01.1962

Výška vkladu: 5 643,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 643,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 04.02.1999 podľa §§ 56 až 75 a §§ 105 až 153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

2. Zakladateľská listina bola zmenená Dodatkom č. 1 zo dňa 04.10.2001.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1