Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R285934

OBCHODNÉ MENO: FINNY s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 30882/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Veľká Dolina 208, Názov obce: Mojmírovce, PSČ: 951 15 

IČO: 46 526 889

DEŇ ZÁPISU: 09.02.2012

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. prípravné práce k realizácii stavby

2. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

3. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

4. poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

5. poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá

6. poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve

7. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

8. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

9. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

10. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

11. výroba potravinárskych výrobkov

12. výroba nápojov

13. textilná výroba

14. odevná výroba

15. výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba

16. výroba skla, výrobkov zo skla a ich úprava

17. keramická výroba

18. výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu

19. výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu

20. výroba bižutérie a suvenírov

21. výroba hračiek a hier

22. výroba sviečok a tieniacej techniky

23. vŕtanie studní s dĺžkou do 30 m

24. údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

25. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

26. sťahovacie služby

27. skladovanie a pomocné činnosti v doprave

28. kuriérske služby

29. ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok

30. poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

31. vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce

32. počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

33. informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly

34. reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

35. dizajnérske činnosti

36. čistiace a upratovacie služby

37. administratívne služby

38. poskytovanie sociálnych služieb

39. prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

40. prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

41. organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

42. oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť

43. poskytovanie služieb osobného charakteru

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Martin Kováč, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Veľká Dolina 208, Názov obce: Mojmírovce, PSČ: 951 15 , Dátum narodenia: 03.02.1971, Deň vzniku funkcie: 09.02.2012

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Martin Kováč, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Veľká Dolina 208, Názov obce: Mojmírovce, PSČ: 951 15 , Dátum narodenia: 03.02.1971

Výška vkladu: 7 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 7 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  7 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  7 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1