Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R285936

OBCHODNÉ MENO: FrigoTransSped Slovakia, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 25275/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mostná 13, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01 

IČO: 44 944 594

DEŇ ZÁPISU: 29.09.2009

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

3. sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby

4. podnikateľské poradenstvo v oblasti obchodu a služieb

5. manipulácia s nákladom

6. skladovanie a uskladňovanie

7. sprostredkovanie v oblasti dopravy

8. vykonávanie colnej deklarácie

9. poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu

10. prenájom motorových vozidiel

11. zasielateľstvo

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Miloš Mikláš, Bydlisko: Názov obce: Golianovo 181, PSČ: 951 08 , Dátum narodenia: 15.05.1970, Deň vzniku funkcie: 29.09.2009

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje a za spoločnosť koná konateľ samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Miloš Mikláš, Bydlisko: Názov obce: Golianovo 181, PSČ: 951 08 , Dátum narodenia: 15.05.1970

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1