Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R285933

OBCHODNÉ MENO: FINA Constructions s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 44003/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Petőfiho 1361/17, Názov obce: Nesvady, PSČ: 946 51 

IČO: 51 060 272

DEŇ ZÁPISU: 29.08.2017

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

2. Vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb - stavebná časť

3. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

5. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

6. Administratívne služby

7. Reklamné a marketingové služby

8. Prieskum trhu a verejnej mienky

9. Prenájom hnuteľných vecí

10. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

11. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

12. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied

13. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

14. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

15. Dizajnérske činnosti

16. Prípravné práce k realizácii stavby

17. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

18. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Peter Nagy, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Petőfiho 1361/17, Názov obce: Nesvady, PSČ: 946 51 , Dátum narodenia: 10.11.1979, Deň vzniku funkcie: 29.08.2017

Meno a priezvisko: Bc. Adriana Nagyová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Petőfiho 1361/17, Názov obce: Nesvady, PSČ: 946 51 , Dátum narodenia: 25.06.1980, Deň vzniku funkcie: 29.08.2017

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná každý konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Peter Nagy, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Petőfiho 1361/17, Názov obce: Nesvady, PSČ: 946 51 , Dátum narodenia: 10.11.1979

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: Bc. Adriana Nagyová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Petőfiho 1361/17, Názov obce: Nesvady, PSČ: 946 51 , Dátum narodenia: 25.06.1980

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1