Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R285928

OBCHODNÉ MENO: EverIce s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 52006/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šoltésovej 5290/8, Názov obce: Nové Zámky, PSČ: 940 02 

IČO: 53 227 310

DEŇ ZÁPISU: 12.08.2020

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

3. Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely

4. Výroba chemikálií, chemických vlákien, plastov, kaučuku a prípravkov z týchto materiálov

5. Výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov

6. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied

7. Textilná výroba

8. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

9. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

10. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

11. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

12. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

13. Administratívne služby

14. Vedenie účtovníctva

15. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

16. Prenájom hnuteľných vecí

17. Výroba zdravotníckych pomôcok

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Tomáš Jurík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šoltésovej 5290/8, Názov obce: Nové Zámky, PSČ: 940 02 , Dátum narodenia: 01.08.1984, Deň vzniku funkcie: 24.10.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Barbara Juríková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šoltésovej 5290/8, Názov obce: Nové Zámky, PSČ: 940 02 , Dátum narodenia: 10.10.1991

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1