Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R285923

OBCHODNÉ MENO: DELTA BX, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 21142/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zemianska 763/3, Názov obce: Jacovce, PSČ: 956 21 

IČO: 43 861 008

DEŇ ZÁPISU: 04.12.2007

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. vykonávanie bytových a občianskych stavieb

2. veľkoobchod so zmiešaným tovarom v rozsahu voľnej živnosti

3. maloobchod so zmiešaným tovarom v rozsahu voľnej živnosti

4. sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby

5. poradenská činnosť v oblasti stavebníctva

6. pohostinská činnosť

7. prenájom dopravných prostriedkov

8. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Peter Horváth, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zemianska 763/3, Názov obce: Jacovce, PSČ: 956 21 , Dátum narodenia: 19.04.1979, Deň vzniku funkcie: 27.02.2012

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Peter Horváth, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zemianska 763/3, Názov obce: Jacovce, PSČ: 956 21 , Dátum narodenia: 19.04.1979

Výška vkladu: 6 638,783777 EUR, Rozsah splatenia: 6 638,783777 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,783777 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,783777 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1