Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R285922

OBCHODNÉ MENO: Delta 2007 s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 19355/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mederčská 751/2, Názov obce: Komárno, PSČ: 945 01 

IČO: 36 732 010

DEŇ ZÁPISU: 30.01.2007

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. leasing spojený s financovaním

2. veľkoobchod a maloobchod v rozsahu voľnej živnosti

3. sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti

4. preklad nákladov

5. skladovanie

6. prieskum trhu

7. reklamná činnosť

8. správa nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu

9. prenájom strojov, prístrojov, zariadení a motorových vozidiel

10. predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov, obvyklých príloh ako aj bezmäsitých výrobkov

11. predaj nápojov na priamu konzumáciu

12. upratovacie a čistiace práce

13. podnikateľské poradenstvo

14. počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

15. administratívne služby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Imre Pécsi, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gébics utca 8, Názov obce: Győr, PSČ: 9026 , Štát: Maďarsko , Dátum narodenia: 29.08.1974, Deň vzniku funkcie: 23.11.2011

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne, pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Imre Pécsi, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gébics utca 8, Názov obce: Győr, PSČ: 9026 , Štát: Maďarsko , Dátum narodenia: 29.08.1974

Výška vkladu: 15 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 15 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  15 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  15 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1