Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R285917

OBCHODNÉ MENO: Crews for News s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 26960/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Petőfiho 77, Názov obce: Štúrovo, PSČ: 943 01 

IČO: 44 685 475

DEŇ ZÁPISU: 24.03.2009

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. administratívne služby

2. fotografické služby

3. služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov

4. počítačové služby

5. reklamné a marketingové služby

6. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

7. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

8. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

9. tvorba hudobných, audiovizuálnych a fotografických diel v zmysle autorského zákona

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: András Krucsai, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Füzespatak utca 20, Názov obce: Páty, PSČ: 2071 , Štát: Maďarská republika , Dátum narodenia: 20.03.1961, Deň vzniku funkcie: 24.03.2009

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ je oprávnený konať a podpisovať za spoločnosť samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: András Krucsai, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Füzespatak utca 20, Názov obce: Páty, PSČ: 2071 , Štát: Maďarská republika , Dátum narodenia: 20.03.1961

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1