Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R285921

OBCHODNÉ MENO: DANHIL, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 28796/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zelený Háj 1958/103, Názov obce: Hurbanovo, PSČ: 947 01 

IČO: 46 032 231

DEŇ ZÁPISU: 09.03.2011

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod)

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

4. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

5. reklamné a marketingové služby

6. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí

7. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

8. poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla

9. prieskum trhu a verejnej mienky

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ľubomír Sopkuliak, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zelený Háj 1958/103, Názov obce: Hurbanovo, PSČ: 947 01 , Dátum narodenia: 06.08.1975, Deň vzniku funkcie: 21.03.2011

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ je štatutárnym orgánom spoločnosti a koná v mene spoločnosti samostatne. Pri právnych úkonoch vykonávaných v písomnej forme pripojí konateľ k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ľubomír Sopkuliak, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zelený Háj 1958/103, Názov obce: Hurbanovo, PSČ: 947 01 , Dátum narodenia: 06.08.1975

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1