Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R285908

OBCHODNÉ MENO: BOSAR SK s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 45760/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Biovetská 32, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 05 

IČO: 35 700 670

DEŇ ZÁPISU: 14.10.1996

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. vedenie účtovníctva,

2. činnosť organizačných a ekonomických poradcov,

3. sprostredkovateľská činnosť,

4. reklamná a propagačná činnosť,

5. pohostinská činnosť (bez ubytovacích zariadení),

6. opravy pracovných strojov

7. diagnostika a opravy cestných motorových vozidiel

8. prípravné práce k realizácii stavby

9. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

10. prenájom nehnuteľných vecí

11. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Branislav Sabo, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): M. R. Štefánika 467/10, Názov obce: Močenok, PSČ: 951 32 , Dátum narodenia: 05.01.1972, Deň vzniku funkcie: 16.01.2017

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne a podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Branislav Sabo, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): M. R. Štefánika 467/10, Názov obce: Močenok, PSČ: 951 32 , Dátum narodenia: 05.01.1972

Výška vkladu: 6 639,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločenská zmluva zo dňa 23.4.1996 a dodatok č. 1 zo dňa 3.10.1996 o založení spoločnosti v zmysle Zák.č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 18906

2. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 22.7.1998. Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 28.7.1998 v súlade so zák.č. 11/98 Z.z.

3. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 16.8.2006 - schválenie prevodu obchodných podielov, zmena konateľa a sídla spoločnosti; pôvodné: Sabinovská 8, 821 02 Bratislava.

4. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 27.05.2009.

5. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 16.01.2017.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1