Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R285900

OBCHODNÉ MENO: AKVANZ s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 41906/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Čerešňová 2583/35, Názov obce: Nové Zámky, PSČ: 940 01 

IČO: 50 570 889

DEŇ ZÁPISU: 03.11.2016

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Chov vybraných druhov zvierat

2. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

3. Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá

4. Výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov, oprava, údržba, renovácia nábytku vrátane čalúnnictva

5. Výroba skla, výrobkov zo skla a ich úprava

6. Výroba jednoduchých výrobkov z kovu

7. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

8. Reklamné a marketingové služby

9. Čistiace a upratovacie služby

10. Administratívne služby

11. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

12. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

13. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

14. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Pavol Ožehovský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Čerešňová 2583/35, Názov obce: Nové Zámky, PSČ: 940 01 , Dátum narodenia: 16.09.1977, Deň vzniku funkcie: 03.11.2016

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Pavol Ožehovský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Čerešňová 2583/35, Názov obce: Nové Zámky, PSČ: 940 01 , Dátum narodenia: 16.09.1977

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1