Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R285906

OBCHODNÉ MENO: BERKMED s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 58235/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bernolákova 2082/17, Názov obce: Topoľčany, PSČ: 955 01 

IČO: 54 835 364

DEŇ ZÁPISU: 08.09.2022

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

2. Vedenie účtovníctva

3. Administratívne služby

4. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

5. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

6. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

7. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

8. Prenájom hnuteľných vecí

9. Čistiace a upratovacie služby

10. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

11. Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

12. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

13. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

14. Všeobecná ambulancia pre dospelých

15. Ambulancia vnútorného lekárstva

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: MUDr. Klaudia Dzuranyiová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bernolákova 2082/17, Názov obce: Topoľčany, PSČ: 955 01 , Dátum narodenia: 28.06.1974, Deň vzniku funkcie: 08.09.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: MUDr. Klaudia Dzuranyiová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bernolákova 2082/17, Názov obce: Topoľčany, PSČ: 955 01 , Dátum narodenia: 28.06.1974

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1