Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R285902

OBCHODNÉ MENO: AMPE SR s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 14738/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mojmírová 1064/19, Názov obce: Topoľčany, PSČ: 955 01 

IČO: 35 801 271

DEŇ ZÁPISU: 04.12.2000

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),

2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb,

4. obchodné poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti,

5. školiaca činnosť,

6. usporadúvanie kurzov, školení, seminárov a konferencií,

7. prenájom priemyselného a spotrebného tovaru,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Pavel Sedláček, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mojmírová 1064/19, Názov obce: Topoľčany, PSČ: 955 01 , Dátum narodenia: 14.03.1964, Deň vzniku funkcie: 05.11.2003

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Pavel Sedláček, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mojmírová 1064/19, Názov obce: Topoľčany, PSČ: 955 01 , Dátum narodenia: 14.03.1964

Výška vkladu: 3 319,390000 EUR, Rozsah splatenia: 3 319,390000 EUR

Meno a priezvisko: Tatiana Sedláčková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mojmírová 1064/19, Názov obce: Topoľčany, PSČ: 955 01 , Dátum narodenia: 24.10.1965

Výška vkladu: 3 319,390000 EUR, Rozsah splatenia: 3 319,390000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,780000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,780000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice č. Nz 605/2000, spísanej dňa 23.11.2000 notárom JUDr. Ľubomírom Vlhom, v zmylse ust. §§ 57 ods. 3, 105-153 Obch. zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

2. Výpis z uznesenia VZ konaného dňa 22.5.2001, na ktorom sa rozhodlo o zmene konateľa.

3. Rozhodnutie jediného spoločníka o mene a úplnom znení zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice a 590/02, Nz 590/02 napísanej dňa 31.12.2002 notárom JUDr. Ravlukovou.

4. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 5. 5. 2003 o prevode obchodného podielu. Zmena zakladateľskej listiny osvedčená v notárskej zápisnici N 1771/03, Nz 38831/03 spísanej dňa 21. 5. 2003 notárskym kandidátom Mgr. Leškovským notára JUDr. Vlhu.

5. Rozhodnutie spoločníka zo dňa 5.11.2003 o prevode obchodného podielu a menovaní konateľa, funkcia konateľa P. Gigimova zaniká dňa 5.11.2003.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1