Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R285895

OBCHODNÉ MENO: A.C.H. ZADEN SHOP, spol. s r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 1668/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Meštianska 2300/4, Názov obce: Komárno, PSČ: 945 01 

IČO: 34 127 674

DEŇ ZÁPISU: 18.09.1995

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - sprostredkovanie obchodu podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov

2. - obchodná činnosť s osivami, sadivami, semenami, zeleninou, ovocím, drevinami a poľnohospodárskou technikou

3. - činnosť organizačného a ekonomického poradcu

4. - poľnohospodárska rastlinná výroba

5. - poskytovanie poľnohospodárskych služieb poľnohospodárskymi mechanizmami (orba, sejba, zber)

6. - výroba a následný predaj osív zelenín a kvetín

7. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti ( maloobchod )

8. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti ( veľkoobchod )

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ladislav Hájas, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ľaliová ul. 2932/11, Názov obce: Komárno, PSČ: 945 01 , Dátum narodenia: 02.01.1952, Deň vzniku funkcie: 18.09.1995

Meno a priezvisko: Ing. Július Varga, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Topoľová ul. 2934/5, Názov obce: Komárno, PSČ: 945 01 , Dátum narodenia: 21.05.1955, Deň vzniku funkcie: 18.09.1995

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Menom spoločnosti koná každý konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ladislav Hájas, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ľaliová ul. 2932/11, Názov obce: Komárno, PSČ: 945 01 , Dátum narodenia: 02.01.1952

Výška vkladu: 3 320,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Július Varga, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Topoľová ul. 2934/5, Názov obce: Komárno, PSČ: 945 01 , Dátum narodenia: 21.05.1955

Výška vkladu: 3 320,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 3.2.1995 v súlade s ustan. Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov. Stary spis: S.r.o. 4591

2. Dodatkom zo dňa 31.7.1998 bola spoločenská zmluva daná do súladu so zák č. 11/1998 Z.z..

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1