Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R285896

OBCHODNÉ MENO: A.T. TRANS s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 22947/N

SÍDLO:  Názov obce: Malé Kosihy 2, PSČ: 943 61 

IČO: 44 349 572

DEŇ ZÁPISU: 22.08.2008

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

5. medzinárodná cestná preprava tovaru

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Tamás Wittmann, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dózsa Gy. utca 76., Názov obce: Pilisvörösvár, PSČ: 2085 , Štát: Maďarská republika , Dátum narodenia: 11.02.1974, Deň vzniku funkcie: 22.08.2008

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje a za spoločnosť koná konateľ samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Tamás Wittmann, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dózsa Gy. utca 76., Názov obce: Pilisvörösvár, PSČ: 2085 , Štát: Maďarská republika , Dátum narodenia: 11.02.1974

Výška vkladu: 6 640,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 6 640,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1