Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R286198

OBCHODNÉ MENO: surfpro s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 25262/P

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Námestie slobody 1493/119, Názov obce: Vranov nad Topľou, PSČ: 093 01 

IČO: 46 429 247

DEŇ ZÁPISU: 13.12.2011

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

2. služby súvisiace so skrášľovaním tela

3. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

5. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

6. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

7. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

8. prenájom hnuteľných vecí

9. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

10. reklamné a marketingové služby

11. administratívne služby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Jakub Soták, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Námestie Slobody 1493/119, Názov obce: Vranov nad Topľou, PSČ: 093 01 , Dátum narodenia: 21.08.1984, Deň vzniku funkcie: 19.04.2016

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne. Písomnosti zakladajúce práva a záväzky spoločnosti podpisuje konateľ tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Jakub Soták, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Námestie slobody 1493/119, Názov obce: Vranov nad Topľou, PSČ: 093 01 , Dátum narodenia: 21.08.1984

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1