Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R286200

OBCHODNÉ MENO: TOMAK, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 14567/P

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hliník 28, Názov obce: Podolínec, PSČ: 065 03 

IČO: 31 675 981

DEŇ ZÁPISU: 01.08.1993

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - sprostredkovateľská činnosť v obchode a službách

2. - veľkoobchod a maloobchod so spotrebným a priemyselným tovarom, stavebným a hutným materiálom, odevným tovarom, kozmetikou, papierenským tovarom, základnými poľnohospodárskymi produktami, tabakovými výrobkami drevom, drevenými materiálmi, knihami a časopismi, železiarenským tovarom, strojmi vrátane príslušenstva, obuvou, textilným, poľnohospodárskym tovarom, materiálom, výrobkami a polovýrobkami, pohonnými hmotami, mazadlami, palivami, klenotami, elektronikou, výrobkami a polovýrobkami z kože, koženky, skla, porcelánu, kryštálu, dreva, umeleckými výrobkami /mimo starožitností/, módnymi doplnkami, bižutériou, galantérnym tovarom

3. - výroba jednoduchých výrobkov z dreva

4. - mechanické úpravy plechov

5. - realitná kancelária

6. - výroba roštov

7. - prenájom nehnuteľností

8. - prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu

9. - prenájom motorových vozidiel, dopravných zariadení, iných strojov, zariadení a prístrojov

10. - organizovanie výstav komerčného charakteru /mimo výstav výtvarných diel, úžitkového umenia a prác ľudovej výtvarnej tvorivosti/

11. - reklamná činnosť

12. - natáčanie videozáznamov

13. - zásielkový predaj

14. - skladovacia činnosť

15. - faktoring a forfaiting

16. - zlatníctvo, strieborníctvo a kovotepectvo

17. - obchodná činnosť so zlatom, striebrom, drahými kovmi a drahými kameňmi

18. - baliace činnosti

19. - výroba šperkov

20. poľnohospodárstvo a lesníctvo vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja

21. pohostinská činnosť

22. zámočníctvo

23. maloobchod v rozsahu voľnej živnosti

24. veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti

25. poskytovanie služieb koňmi

26. poskytovanie služieb poľnohospodárskou technikou, strojmi a zariadeniami

27. medzinárodná nepravidelná autobusová doprava v počte motorových vozidiel 1 (jedno)

28. medzinárodná cestná nákladná doprava v počte motorových vozidiel: 2 (dve)

29. vnútroštátna nákladná cestná doprava

30. vnútroštátna nepravidelná autobusová doprava

31. stolárstvo

32. murárstvo

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Michal Dziak, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Janka Hollého 188/17, Názov obce: Podolínec, PSČ: 065 03 , Dátum narodenia: 07.12.1980, Deň vzniku funkcie: 19.04.2018

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Michal Dziak, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Janka Hollého 188/17, Názov obce: Podolínec, PSČ: 065 03 , Dátum narodenia: 07.12.1980

Výška vkladu: 39 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 39 000,000000 EUR

Meno a priezvisko: Thomas Metzler, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hahnennest 2, Názov obce: Ostrach, PSČ: 883 56 , Štát: Nemecká spolková republika , Dátum narodenia: 25.12.1965

Výška vkladu: 49 725,000000 EUR, Rozsah splatenia: 49 725,000000 EUR

Meno a priezvisko: Georg Rauch, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hahnennest 9, Názov obce: Ostrach, PSČ: 883 56 , Štát: Nemecká spolková republika , Dátum narodenia: 14.10.1951

Výška vkladu: 1 950,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 950,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ralf Brodmann, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zehntstrasse 25, Názov obce: Ostrach, PSČ: 883 56 , Štát: Nemecká spolková republika , Dátum narodenia: 21.03.1974

Výška vkladu: 6 825,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 825,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  97 500,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  97 500,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou spísanou vo forme notárskej zápisnice dňa 13.7.1993 pod č.N 72/ /93, Nz 70/93 JUDr. Jozefom Pavlíkom, notárom z Košíc, podľa zák.č. 513/91 Zb.

2. Zmeny v zápise boli urobené na základe dodatku k zakladateľskej listine napísanej formou notárskej zápisnice v Košiciach pod č.N 31/94, Nz 32/94 dňa 13.4.1994.

3. Zmeny v zápise vykonané v súlade so zmenou zakladateľskej listiny z 8.9.1994 N 101/94 Nz 100/94.

4. Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice zo dňa 18.2.1996.

5. Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 186/98, Nz 171/98 zo dňa 24.6.1998 v znení zák.č. 11/98 Zb.

6. Zmena zakladateľskej listiny formou notárskej zápisnice N 438/02, Nz 411/02 zo dňa 18.12.2002.

7. Zmena zakladateľskej listiny formou notárskej zápisnice N 75/2003 Nz 17396/2003 zo dňa 10.3.2003.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1