Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R286190

OBCHODNÉ MENO: RESOSTAV, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 38844/P

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Janouškova 5011/9, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01 

IČO: 52 594 351

DEŇ ZÁPISU: 20.08.2019

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

3. Prípravné práce k realizácii stavby

4. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

5. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

6. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

7. Sťahovacie služby

8. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave

9. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

10. Prenájom hnuteľných vecí

11. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

12. Poskytovanie služieb osobného charakteru

13. Výroba a hutnícke spracovanie kovov

14. Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu

15. Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva

16. Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba

17. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

18. Vŕtanie studní s dĺžkou do 30 m

19. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

20. Čistiace a upratovacie služby

21. Verejné obstarávanie

22. Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Michal Rešetár, Bydlisko: Názov obce: Podhradík 44, PSČ: 080 06 , Dátum narodenia: 18.04.1985, Deň vzniku funkcie: 20.08.2019

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť podpisuje konateľ tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Michal Rešetár, Bydlisko: Názov obce: Podhradík 44, PSČ: 080 06 , Dátum narodenia: 18.04.1985

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1