Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R286196

OBCHODNÉ MENO: STELIM, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 21995/P

SÍDLO:  Názov obce: Ruská Nová Ves 228, PSČ: 080 05 

IČO: 44 906 528

DEŇ ZÁPISU: 05.09.2009

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

4. poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

5. pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne

6. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

7. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

8. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

9. Čistiace a upratovacie služby

10. Administratívne služby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Štefan Ličák, Bydlisko: Názov obce: Ruská Nová Ves 228, PSČ: 080 05 , Dátum narodenia: 02.01.1966, Deň vzniku funkcie: 05.09.2009

Meno a priezvisko: Marta Ličáková, Bydlisko: Názov obce: Ruská Nová Ves 228, PSČ: 080 05 , Dátum narodenia: 08.07.1968, Deň vzniku funkcie: 05.09.2009

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná každý z konateľov samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Marta Ličáková, Bydlisko: Názov obce: Ruská Nová Ves 228, PSČ: 080 05 , Dátum narodenia: 08.07.1968

Výška vkladu: 3 320,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR

Meno a priezvisko: Štefan Ličák, Bydlisko: Názov obce: Ruská Nová Ves 228, PSČ: 080 05 , Dátum narodenia: 02.01.1966

Výška vkladu: 3 320,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1