Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R286177

OBCHODNÉ MENO: M&M unity, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 36475/P

SÍDLO:  Názov obce: Vyšný Mirošov 160, PSČ: 090 11 

IČO: 51 751 372

DEŇ ZÁPISU: 02.06.2018

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

3. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

4. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

5. Administratívne služby

6. Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

7. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

8. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

9. Prípravné práce k realizácií stavby

10. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Martin Steško, Bydlisko: Názov obce: Vyšný Mirošov 137, PSČ: 090 11 , Dátum narodenia: 07.07.1993, Deň vzniku funkcie: 02.06.2018

Meno a priezvisko: Marián Rančík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jána Švermu 2624/7, Názov obce: Bardejov, PSČ: 085 01 , Dátum narodenia: 21.12.1986, Deň vzniku funkcie: 02.06.2018

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť podpisuje konateľ tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Martin Steško, Bydlisko: Názov obce: Vyšný Mirošov 137, PSČ: 090 11 , Dátum narodenia: 07.07.1993

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: Marián Rančík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jána Švermu 2624/7, Názov obce: Bardejov, PSČ: 085 01 , Dátum narodenia: 21.12.1986

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1