Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R286178

OBCHODNÉ MENO: MADAX 28 s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 35680/P

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Rovni 376, Názov obce: Ľubotín, PSČ: 065 41 

IČO: 51 268 132

DEŇ ZÁPISU: 30.12.2017

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

2. Prípravné práce k realizácii stavby

3. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

4. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

5. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

6. Sťahovacie služby

7. Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva

8. Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba

9. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

10. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

11. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

12. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

13. Poskytovanie služieb osobného charakteru

14. Administratívne služby

15. Prenájom hnuteľných vecí

16. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

17. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

18. Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

19. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

20. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

21. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

22. Úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava

23. Výroba celulózy, papiera, lepenky a výrobkov z týchto materiálov

24. Keramická výroba

25. Výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu

26. Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu

27. Výroba a hutnícke spracovanie kovov

28. Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely

29. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

30. Prevádzkovanie úschovní

31. Služby požičovní

32. Čistiace a upratovacie služby

33. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

34. Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Daniel Majerníček, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Rovni 376, Názov obce: Ľubotín, PSČ: 065 41 , Dátum narodenia: 28.12.1987, Deň vzniku funkcie: 30.12.2017

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Daniel Majerníček, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Rovni 376, Názov obce: Ľubotín, PSČ: 065 41 , Dátum narodenia: 28.12.1987

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1