Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R286186

OBCHODNÉ MENO: PlemAgro, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 24915/P

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Záhradná 1, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01 

IČO: 46 302 395

DEŇ ZÁPISU: 15.09.2011

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

4. finančný leasing

5. poľnohospodárstvo a živočíšna výroba, včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov

6. poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

7. výroba jednoduchých výrobkov z kovu

8. výroba strojov pre hospodárske odvetvia

9. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Vladimír Balaník, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Záhradná 4007/1, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01 , Dátum narodenia: 19.12.1980, Deň vzniku funkcie: 15.09.2011

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci konatelia samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Vladimír Balaník, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Záhradná 4007/1, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01 , Dátum narodenia: 19.12.1980

Výška vkladu: 30 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 30 000,000000 EUR

Obchodné meno/názov: CMC Consulting spol. s r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kollárova 41, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01 , IČO 31 653 316

Výška vkladu: 30 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 30 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  60 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  60 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1