Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R286179

OBCHODNÉ MENO: Maroš Németh s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 40841/P

SÍDLO:  Názov obce: Drienovská Nová Ves 148, PSČ: 082 01 

IČO: 53 234 448

DEŇ ZÁPISU: 20.08.2020

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Zámočníctvo

2. Nástrojárstvo

3. Kovoobrábanie

4. Výroba a hutnícke spracovanie kovov

5. Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu

6. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

7. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

8. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

9. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

10. Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely

11. Výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu

12. Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva

13. Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá

14. Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Maroš Németh, Bydlisko: Názov obce: Drienovská Nová Ves 148, PSČ: 082 01 , Dátum narodenia: 05.04.1973, Deň vzniku funkcie: 20.08.2020

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Maroš Németh, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Drienovská Nová Ves 148, Názov obce: Drienovská Nová Ves, PSČ: 082 01 , Dátum narodenia: 05.04.1973

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1