Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R286183

OBCHODNÉ MENO: MOUREZ VT s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 42652/P

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Boženy Němcovej 1, Názov obce: Vranov nad Topľou, PSČ: 093 01 

IČO: 53 990 536

DEŇ ZÁPISU: 11.08.2021

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - elektrických

2. Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických

3. Opravy vyhradených technických zariadení elektrických

4. Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických

5. Výkon činnosti stavbyvedúceho

6. Výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok

7. Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov

8. Vývoj, výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí

9. Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely

10. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

11. Prípravné práce k realizácii stavby

12. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

13. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

14. Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť

15. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

16. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

17. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

18. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

19. Prenájom hnuteľných vecí

20. Služby požičovní

21. Čistiace a upratovacie služby

22. Administratívne služby

23. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

24. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

25. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

26. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave

27. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

28. Faktoring a forfaiting

29. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

30. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

31. Poskytovanie služieb osobného charakteru

32. Výroba brúsnych výrobkov, asfaltu a výrobkov z asfaltu

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Milan Zacharský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Makovická 940/4, Názov obce: Vranov nad Topľou, PSČ: 093 03 , Dátum narodenia: 17.02.1946, Deň vzniku funkcie: 11.08.2021

Meno a priezvisko: Mgr. Adrián Zacharský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): B. Němcovej 1143/23, Názov obce: Vranov nad Topľou, PSČ: 093 01 , Dátum narodenia: 11.08.1975, Deň vzniku funkcie: 11.08.2021

Meno a priezvisko: Milan Zacharský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dlhá 853/6, Názov obce: Vranov nad Topľou, PSČ: 093 01 , Dátum narodenia: 13.07.1974, Deň vzniku funkcie: 11.08.2021

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná každý konateľ samostatne. Každý konateľ podpisuje za spoločnosť tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Milan Zacharský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Makovická 940/4, Názov obce: Vranov nad Topľou, PSČ: 093 03 , Dátum narodenia: 17.02.1946

Výška vkladu: 5 250,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 250,000000 EUR

Meno a priezvisko: Mgr. Adrián Zacharský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): B. Němcovej 1143/23, Názov obce: Vranov nad Topľou, PSČ: 093 01 , Dátum narodenia: 11.08.1975

Výška vkladu:  750,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia:  750,000000 EUR

Meno a priezvisko: Milan Zacharský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dlhá 853/6, Názov obce: Vranov nad Topľou, PSČ: 093 01 , Dátum narodenia: 13.07.1974

Výška vkladu: 1 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 1 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  7 500,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  7 500,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1