Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R286185

OBCHODNÉ MENO: ONDIS, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 13420/P

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Budovateľská 38, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01 

IČO: 36 478 920

DEŇ ZÁPISU: 15.03.2002

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. maloobchod a veľkoobchod v rozsahu voľných živností

2. sieťotlač, potlač textilu, výroba reklamných predmetov s potlačou

3. poradenská činnosť v oblastži sieťotlače

4. sprostredkovanie obchodu a služieb

5. reklamná a propagačná činnosť

6. nájom hnuteľných vecí

7. prenájom nehnuteľností, pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom

8. organizovanie a usporadúvanie kurzov, školení a seminárov

9. sadzba a zhotovovanie tlačiarenskych predlôh

10. príprava textilnej sieťotlačovej pasty, výroba tlačiarenskych pomôcok a prípravkov

11. podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi okrem nebezpečných odpadov

12. poradenská činnosť v oblasti spracovania kovov a plastov

13. prenájom hnuteľných vecí

14. vývoj a výroba zariadení pre spracovanie odpadu

15. podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Jozef Ondis, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Botanická 12172/7A, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01 , Dátum narodenia: 26.04.1961, Deň vzniku funkcie: 15.03.2002

Meno a priezvisko: Magdaléna Ondisová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Botanická 12172/7A, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01 , Dátum narodenia: 30.01.1961, Deň vzniku funkcie: 15.03.2002

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť konajú a podpisujú konatelia, každý samostatne. Podpisovanie sa vykoná tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí konateľ svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Jozef Ondis, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Botanická 12172/7A, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01 , Dátum narodenia: 26.04.1961

Výška vkladu: 4 647,148643 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 4 647,148643 EUR

Meno a priezvisko: Magdaléna Ondisová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Botanická 12172/7A, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01 , Dátum narodenia: 30.01.1961

Výška vkladu: 1 991,635133 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 1 991,635133 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,783776 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,783776 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 23.1.2002, v znení jej dodatku č.1 zo dňa 22.2.2002, uzavretými podľa zák.č. 513/91 Zb.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1