Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R286182

OBCHODNÉ MENO: Mornár a syn, spoločnosť s ručením obmedzeným

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 14492/P

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sokolovská 2931/4, Názov obce: Poprad, PSČ: 058 01 

IČO: 36 489 204

DEŇ ZÁPISU: 01.12.2003

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. prevádzkovanie regionálnej turistickej informačnej kancelárie

2. ubytovacie služby v rozsahu voľných živností

3. sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností

4. reklamná, inzertná a propagačná činnosť

5. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností

6. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností

7. vydavateľská činnosť

8. prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

9. nepravidelná neverejná osobná cestná doprava

10. prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia, ambulancie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Paulína Mornárová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sládkovičova 443, Názov obce: Hranovnica, Dátum narodenia: 05.05.1984, Deň vzniku funkcie: 01.12.2003

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Paulína Mornárová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sokolovská 2931/4, Názov obce: Poprad, PSČ: 058 01 , Dátum narodenia: 05.05.1984

Výška vkladu: 3 320,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR

Meno a priezvisko: Gabriel Mornár, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sokolovská 2931/4, Názov obce: Poprad, PSČ: 058 01 , Dátum narodenia: 17.12.1973

Výška vkladu: 2 324,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 324,000000 EUR

Meno a priezvisko: Mgr. Peter Mornár, PhD., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sokolovská 2931/4, Názov obce: Poprad, PSČ: 058 01 , Dátum narodenia: 23.06.1972

Výška vkladu:  996,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia:  996,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 20.9.2003, uzavretou podľa zák.č. 513/91 Zb.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1