Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R286180

OBCHODNÉ MENO: MILAVI, s.r.o., Vranov nad Topľou

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 11264/P

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dobrianského 1644, Názov obce: Vranov nad Topľou, PSČ: 093 01 

IČO: 36 456 489

DEŇ ZÁPISU: 15.07.1998

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - výroba nábytku

2. - stavebno - stolárska výroba

3. - kladenie podlahovín z dreva

4. - približovanie dreva

5. - výroba piliarska a impregnácia dreva

6. - výroba drevených obalov

7. - výroba jednoduchých výrobkov z dreva, výroba tovaru z korku, výroba košikárska

8. - brúsenie jednoduchých nástrojov

9. - výroba čalúnených výrobkov

10. - výroba športového tovaru, hier a hračiek

11. - sprostredkovanie obchodu a služieb

12. - prenájom nehnuteľností

13. - prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu

14. - veľkoobchod a maloobchod v rozsahu voľných živností

15. - maliarske a natieračské práce

16. - demolácia a zemné práce

17. faktoring a forfaiting

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Jozef Ivanič, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Slanská 218/92, Názov obce: Vechec, PSČ: 094 12 , Dátum narodenia: 10.04.1962, Deň vzniku funkcie: 04.09.2014

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť konajú a podpisujú konatelia, každý samostatne. Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Vadim Kislitsyn, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Initsiativnaya 7/3-95, Názov obce: Moskva, PSČ: 121614 , Štát: Ruská federácia , Dátum narodenia: 29.05.1958

Výška vkladu: 6 639,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 16.4.1998 podľa zák. č. 513/91 Zb.

2. Dodatok č. 1 zo dňa 18.3.2003 k spoločenskej zmluve.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1