Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R286167

OBCHODNÉ MENO: GodStav s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 37199/P

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jastrabie nad Topľou 69, Názov obce: Jastrabie nad Topľou, PSČ: 094 35 

IČO: 51 995 352

DEŇ ZÁPISU: 26.10.2018

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

2. Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve

3. Opracovanie drevnej hmoty a výroby komponentov z dreva

4. Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba

5. Výroba a hutnícke spracovanie kovov

6. Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu

7. Výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok

8. Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely

9. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

10. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

11. Vŕtanie studní s dĺžkou do 30 m

12. Prípravné práce k realizácii stavby

13. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

14. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

15. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

16. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

17. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

18. Sťahovacie služby

19. Prevádzka malých plavidiel

20. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave

21. Kuriérske služby

22. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

23. Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok

24. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

25. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

26. Vedenie účtovníctva

27. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

28. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

29. Dizajnérske činnosti

30. Fotografické služby

31. Služby požičovní

32. Prenájom hnuteľných vecí

33. Čistiace a upratovacie služby

34. Administratívne služby

35. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

36. Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

37. Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Stanislav Goroľ, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jastrabie nad Topľou 69, Názov obce: Jastrabie nad Topľou, PSČ: 094 35 , Dátum narodenia: 01.07.1992, Deň vzniku funkcie: 26.10.2018

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Stanislav Goroľ, Bydlisko: Názov obce: Jastrabie nad Topľou 69, PSČ: 094 35 , Dátum narodenia: 01.07.1992

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1